ИДЕЯТА

Главния приоритет на ФДР - АТЛА  е  развитие и разгръщане на целия потенциал на човека, като на земно, така и на фино ниво. 
Намираме се в едно галактическо утро и нека се събудим в една по - красива сутрин. Да бъде!